לא אחת קורה שבזמן ביצוע פרוייקטים, צצות בעיות אשר לא נלקחו בחשבון מלכתחילה ואשר פתרונן מביא לעלויות החורגות מן התקציב של הלקוח לפרוייקט.
 
חברת אופק הנדסה מעמידה את ניסיונה רב השנים, גם לרשות יזמים אשר ביצעו את הליך התכנון עם גורמים אחרים ואשר מעוניינים לבדוק את התכנון אשר בוצע, את העלויות המתוכננות של הפרוייקט ואת מיצוי הליך התכנון בצורת האופטימלית.
הצוות המקצועי שלנו יאסוף את המידע והתכניות מן הגורמים השונים והם יועברו לבדיקה, בכדי לוודא שלא תתקלו בבעיות בזמן ביצוע הפרוייקט ואולי הכי חשוב, שלא תיקלעו לחוסר תקציבי שלא תוכנן מלכתחילה.
הלקוח יקבל ניתוח לעלויות המתוכנות של הפרוייקט שלכם, כך שתוכלו להיות בטוחים באיזה מצב אתם מתחילים את הפרוייקט ויותר חשוב, באיזה מצב תגיעו בסופו.
 
לא אחת קורה שבזמן ביצוע פרוייקטים, צצות בעיות אשר לא נלקחו בחשבון מלכתחילה ואשר פתרונן מביא לעלויות החורגות מן התקציב של הלקוח לפרוייקט.
 
חברת אופק הנדסה מעמידה את ניסיונה רב השנים, גם לרשות יזמים אשר ביצעו את הליך התכנון עם גורמים אחרים ואשר מעוניינים לבדוק את התכנון אשר בוצע, את העלויות המתוכננות של הפרוייקט ואת מיצוי הליך התכנון בצורת האופטימלית.
הצוות המקצועי שלנו יאסוף את המידע והתכניות מן הגורמים השונים והם יועברו לבדיקה, בכדי לוודא שלא תתקלו בבעיות בזמן ביצוע הפרוייקט ואולי הכי חשוב, שלא תיקלעו לחוסר תקציבי שלא תוכנן מלכתחילה.
הלקוח יקבל ניתוח לעלויות המתוכנות של הפרוייקט שלכם, כך שתוכלו להיות בטוחים באיזה מצב אתם מתחילים את הפרוייקט ויותר חשוב, באיזה מצב תגיעו בסופו.