תכנון ,ניהול ופיקוח פרויקטים
אפיון הפרויקט ותיאום התכנון בין כל המתכננים והיועצים השונים בכפוף לתקציב הפרויקט, קיום ישיבות ניהול ותיאום תכנון, מתן הנחיות ליועצים השונים, ריכוז הכנת מסמכי המכרז במתכונת אחידה כולל תנאים חוזיים, תכניות, מפרטים טכניים וכתבי כמויות, הקמת מערכת ארגונית לניהול ההקמה כולל מערכות מעקב מפורטות בנושאי תקציב ולו"ז, נהלי תקשורת, פיקוח ודיווח.

 
יעוץ
יעוץ בבחירת שיטות בניה וחומרים המתאימים לצרכיכם, חוות דעת מקצועית בנושאי טיב ואיכות העבודה של קבלנים, הכנת מפרטים טכניים וחוזי התקשרות עם מתכננים וקבלנים, יכולת איתור ליקויי בנייה או מפגעים אחרים בפרויקטים קיימים
 
 
ליווי והכוונה
ליווי פרויקטים החל מהשלב הרעיוני, אישור מסגרות תקציביות, ליווי התכנון, הקצאות תקציב, מעקב, בקרה ופיקוח אחר יישום ועמידה במסגרת, וויסות תקציבים בין הפרויקטים בהתאם ליכולת ההתקדמות תוך ניצול אופטימאלי של התקציב, עיבוד מידע של שלבי התכנון והתאמתו לתקציב, טיפול מול הגורמים השונים להוצאת היתרי בניה.


שיווק פרויקטים
המחלקה מתמחה בשיווק פרויקטים מסחריים, מבני משרדים וקרקעות.
התמחות ביצירת כל סוגי התמהילים והאסטרטגיות על מנת למתג את הפרויקט ע"פ התוכניות הנדרשות בסטנדרטים הגבוהים ביותר בשילוב הלקוחות מהטובים ביותר במשק.
משווקי הפרויקטים עומדים בקשר ישיר ורציף ומלווים את יזם הפרויקט החל מרכישת הקרקע, תכנון הפרויקט, יצירת תמהיל לקוחות, שיווק ומו"מ עם הלקוחות הפוטנציאליים.
המחלקה משווקת מרכזים מסחריים שונים ברחבי הארץ בהצלחה רבה.


 


תכנון ,ניהול ופיקוח פרויקטים
אפיון הפרויקט ותיאום התכנון בין כל המתכננים והיועצים השונים בכפוף לתקציב הפרויקט, קיום ישיבות ניהול ותיאום תכנון, מתן הנחיות ליועצים השונים, ריכוז הכנת מסמכי המכרז במתכונת אחידה כולל תנאים חוזיים, תכניות, מפרטים טכניים וכתבי כמויות, הקמת מערכת ארגונית לניהול ההקמה כולל מערכות מעקב מפורטות בנושאי תקציב ולו"ז, נהלי תקשורת, פיקוח ודיווח.

 
יעוץ
יעוץ בבחירת שיטות בניה וחומרים המתאימים לצרכיכם, חוות דעת מקצועית בנושאי טיב ואיכות העבודה של קבלנים, הכנת מפרטים טכניים וחוזי התקשרות עם מתכננים וקבלנים, יכולת איתור ליקויי בנייה או מפגעים אחרים בפרויקטים קיימים
 
 
ליווי והכוונה
ליווי פרויקטים החל מהשלב הרעיוני, אישור מסגרות תקציביות, ליווי התכנון, הקצאות תקציב, מעקב, בקרה ופיקוח אחר יישום ועמידה במסגרת, וויסות תקציבים בין הפרויקטים בהתאם ליכולת ההתקדמות תוך ניצול אופטימאלי של התקציב, עיבוד מידע של שלבי התכנון והתאמתו לתקציב, טיפול מול הגורמים השונים להוצאת היתרי בניה.


שיווק פרויקטים
המחלקה מתמחה בשיווק פרויקטים מסחריים, מבני משרדים וקרקעות.
התמחות ביצירת כל סוגי התמהילים והאסטרטגיות על מנת למתג את הפרויקט ע"פ התוכניות הנדרשות בסטנדרטים הגבוהים ביותר בשילוב הלקוחות מהטובים ביותר במשק.
משווקי הפרויקטים עומדים בקשר ישיר ורציף ומלווים את יזם הפרויקט החל מרכישת הקרקע, תכנון הפרויקט, יצירת תמהיל לקוחות, שיווק ומו"מ עם הלקוחות הפוטנציאליים.
המחלקה משווקת מרכזים מסחריים שונים ברחבי הארץ בהצלחה רבה.