עיריית בת ים - מתחם הרב גביזון
אחרי
אחרי
גינת גביזון - לפני