עיריית בת ים- שיקום מצוק טיילת בת ים
הדמייה
טיילת - לפני
טיילת - לפני