שיקום מצוק טיילת בת ים - בת ים
הדמייה
טיילת - לפני
טיילת - לפני